Podstawa prawna

1. Szkoła prowadzi Szkolenia i Kursy w zakresie specjalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 674 z późniejszymi zmianami.

a. Instruktor Fitness i rekreacji ruchowej
b. Instruktor Fitness
c. Instruktor rekreacji ruchowej
d. Trener personalny*

2. Szkoła oświadcza, że spełnia wszystkie warunki ustawy o kulturze fizycznej z 1996 r. (Dziennik Ustaw nr 25 poz 113)* do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia

a. Instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością Aerobik
b. Instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością Fitness


Szkoła od 2012 roku jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00184/2013

* Trener personalny obecnie sklasyfikowany jest jako trenerzy i instruktorzy rekreacji ruchowej gdzie indziej
nie sklasyfikowani.
* ustawa została uchylona, a specjalności instruktora rekreacji ruchowej zostały zniesione