O nasProjekt Szkoły Instruktorów Fitness powstał w wyniku współpracy doświadczonych instruktorów fitness oraz osób związanych z tematyką szeroko pojętego wellness’ u. Chęć wprowadzenia na rynek szkoleń zawodowych o wysokim standardzie jakości, umożliwiających kursantom podjęcie pracy w roli instruktora fitness, trenera personalnego czy też instruktora Pilates stał się podłożem do stworzenia programu serii specjalistycznych kursów i szkoleń.

Profesjonalizm, rzetelność, współpraca i zaangażowanie to cztery główne filary, które stanowić mają podłoże harmonijnej działalności firmy. Celem głównym Szkoły jest sprzedaż wysokiej jakości produktów w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje i kursów zawodowych przygotowujących klienta do podjęcia pracy. Środkiem do zrealizowania powyższego założenia jest profesjonalizm zespołu, który na drodze wzajemnej kooperacji i dynamicznej współpracy z klientem przeprowadzi powyżej opisywane kursy i szkolenia.

Szkoła prowadzi kursy dla dorosłych oraz osób, które ukończyły 16 r.ż. (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) w zakresie uprawnień Instruktora Fitness, Instruktora Personalnego, Instruktora Aqua Fitness, Instruktora Pilates jak również serii szkoleń uzupełniających i doszkalających w danej specjalizacji .
Podstawa prawna

1.Szkoła prowadzi Szkolenia i Kursy w zakresie specjalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 674 z późniejszymi zmianami.

    a.Instruktor Fitness i rekreacji ruchowej
    b.Instruktor Fitness
    c.Instruktor rekreacji ruchowej
    d.Trener personalny*


2.Szkoła oświadcza, że spełnia wszystkie warunki ustawy o kulturze fizycznej z 1996 r. ( Dziennik Ustaw nr 25 poz 113)** do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia

    a.Instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością Aerobik
    b.Instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością Fitness


*Trener personalny obecnie sklasyfikowany jest jako trenerzy i instruktorzy rekreacji ruchowej gdzie indziej nie sklasyfikowani
**ustawa została uchylona, a specjalności instruktora rekreacji ruchowej zostały zniesione
Szkoła od 2012 roku jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00184/2013